Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

yedek mirasçı atama

  1. Mehmet

    Yedek Mirasçı Atama

    Önce alelade ikameli mirasçı nasbına yani yedek mirasçı atamaya bakalım. Medeni Kanunun “Yedek mirasçı atama” kenar başlığını taşıyan 520. maddesi diyor ki: “Mirasbırakan, atadığı mirasçının kendisinden önce ölmesi veya mirası reddetmesi hâlinde onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok...
Üst