Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

ölüme bağlı tasarruf

  1. Mehmet

    Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurma

    Kişi, sağlığında bir vakıf kurabilir, sağlığında kurduğu bu vakfı mirasçı olarak atayabilir. Sağlığında kurduğu bu vakfa muayyen mal vasiyetinde bulunabilir, örneğin şu taşınmaz sağlığımda kurduğum vakfındır diyebilir. İkinci ihtimalde, kişinin kendi kurmadığı bir vakıftan bahsediyoruz zaten...
  2. Mehmet

    Miras Sözleşmesinde Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın Ehliyeti

    Miras sözleşmesinde ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın miras sözleşmesi yapma ehliyeti olmalıdır. Dolayısıyla, yukarıdaki birinci örnekte Bay M tam ehliyetli olmalıdır. Ayırt etme gücüne sahip olmalıdır, ergin olmalıdır ve kısıtlı olmamalıdır. Ama miras sözleşmesinin diğer tarafını oluşturan...
Üst