Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

mirastan feragat sözleşmesi nedir

  1. Mehmet

    Mirastan Feragat Sözleşmesi

    Mirastan feragat konusunda saklı paylı mirasçılarla ilgili bilgileri tekrar hatırlamamız gerekir. Bir kişinin saklı paylı mirasçıları: sağ kalan eşi, onun altsoyu yani çocukları ve torunları ve anne babasıdır. Mirasbırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruflarında saklı paylı mirasçıların saklı...
  2. Mehmet

    Mirastan Feragat Sözleşmesi

    Medeni Kanunumuzun bir de mirastan feragat sözleşmesi dediğimiz bir miras sözleşmesi tipi var. Bu mirastan feragat sözleşmesinde, mirasçı olacak kişi, daha mirasbırakanın sağlığında onunla bir sözleşme yapmakta ve mirasçı olmayacağını beyan etmekte, mirastan pay almayacağını söylemekte, mirasçı...
Üst