Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇zalei şuyu

 1. Mehmet

  İzalei Şuyu Malın Aynen Bölüşülmesi

  Taraflar, bu iki tür paylaşma biçiminde anlaşabilir. Ancak şayet paylaşma biçimi konusunda bir uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan biri bu konuda istemde bulunur. Bunun üzerine hakim, malın aynen bölünmek suretiyle paylaştırılmasına karar verir. Ancak şayet bu parçaların değeri birbirine denk...
 2. Mehmet

  İzalei Şuyu Davasında Vekalet Ücreti

  Ortaklığın giderilmesi davası açabilmek için ödenecek harç türü matbu harçtır. Yani Arazinin değerine oranla değişen – büyüyen bir harç değil, belirli bir miktardır. Bu miktar her sene değişmektedir. Bu harcı başlangıçta davayı açan malik öder. Ancak davanın sonunda ortaklığın sona ermesi kararı...
 3. Mehmet

  İzalei Şuyu Davasında Gayrimenkul Avukatının Önemi

  Yazımızda açıklamaya çalıştığımız üzere mülkiyet hakkı büyük önem taşımaktadır. Hele ki bu hak başka kişiler ile birlikte kullanıldığı zaman iyice önemi artmaktadır. Bu tarz durumlar beraberinde uyuşmazlıkları ve dolayısıyla zamansal ve parasal kayıpları beraberinde getirmektedir. Hal böyle...
 4. Mehmet

  İzalei Şuyu Davasında Görevli Mahkeme

  Taşınmazlar için açılacak olan izalei şuyu davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Bu davada yetki ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemelerine aittir. Buna göre taşınmazın bulunduğu yerin bağlı olduğu yargı çevresinde bulunan sulh hukuk mahkemesine verilecek bir izalei şuyu dilekçesi...
 5. Mehmet

  İzalei Şuyu Davasında Paylaşma

  Ortaklığın giderilmesi davasının ne şekilde işleyeceğinden bahsettik. Peki paylaşma nasıl yapılacak? Eğer taraflar anlaşma sağlayamazlarsa, mahkeme ya aynen malı bölmek suretiyle ya da malın satışını yaparak bedeli üzerinden paylaşma yapılmasına karar verir.
 6. Mehmet

  İzalei Şuyu Davasında Bazı Bozma Nedenleri

  Ortaklığın giderilmesi davası malikler tarafından yalnızca aynen taksim talepli olarak açılmışsa mahkemenin vereceği iki türlü karar vardır. Ya aynen paylaştırma kabul edilir yahut aynen taksim mümkün değilse dava reddedilir. Yani satış talebi olmaksızın mahkeme ben bu taşınmazı aynen bölemedim...
 7. Mehmet

  İzalei Şuyu Davası Ne Kadar Sürer?

  Ortaklığın giderilmesi davası taşınmazın paylaştırılmasını konu edindiği için çok geniş bir zaman aralığında çözümlenebileceği gibi çok kısa bir süre içerisinde de çözüme kavuşturulabilir. Burada taşınmazla ilgili bekletici meseleler, maliklerin durumu ve davaya katılımı, bilirkişi...
 8. Mehmet

  İzalei Şuyu Davasını Kimler Açabilir ?

  Kural olarak her paylı mülkiyet sahibi olan paydaş paya bağlı olarak paylaşma ya da taksim davası açma hakkına sahiptir. Buna göre izalei şuyu davasını açacak olan kişi yani davacı, maliklerden birisidir. Paylı mülkiyette paylı maliklerden birisi, elbirliği mülkiyetinde ise elbirliği ile malik...
Üst