Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

güvence gösterilmemesinin yaptırımı nedir

  1. Mehmet

    Güvence Gösterilmemesinin Yaptırımı

    Önmirasçı, teminat göstermekten muaf tutulabiliyor. Fakat önmirasçı teminattan muaf tutulmadıysa ve güvence göstermiyorsa veya gösterdiği güvence yeterli olmuyorsa veya güvence göstermekten muaf tutulmasına rağmen artmirasçının haklarını ihlal ediyorsa yani onun beklenen hakkına tecavüz ediyor...
Üst