Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

art vasiyet alacaklısı nedir

  1. Mehmet

    Art Vasiyet Alacaklısı

    Mirasçı nasbını mirasçı atanmasını esas aldık ama mirasbırakan bir art vasiyet alacaklısı ataması da yapabilir. Medeni Kanunun “Artmirasçı atama” kenar başlığını taşıyan 521. maddesinin 3. fıkrası diyor ki: “Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır.” Dolayısıyla anlattığımız kurallar...
Üst