Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

vergi borcu yoktur yazısı

 1. Mehmet

  Vergi Borcu Yoktur Yazısı Geçerlilik Süresi

  Vergi borcu yoktur yazısı, geçerlilik süresi, belgenin verileceği kuruma göre değişebilir. Ancak genelde belgenin düzenleme tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir. İhale başvurularında, ihale tarihinde geçerli vergi borcu yoktur yazısı talep edilir.
 2. Mehmet

  Vergi Borcu Yoktur Yazısı Dilekçe Örneği

  Vergi dairesine yapılan başvurularda aşağıdaki örnekte yer alan dilekçe doldurulmalı ve başvuru esnasında ibraz edilmelidir. ……………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, Dairenizin …………. T.C. Kimlik Numaralı Gelir Vergisi mükellefiyim. ……………………………………….. Kurumuna ibraz edilmek üzere Vergi Dairenize...
 3. Mehmet

  Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

  Vergi borcu yoktur yazısı, bağlı olunan vergi dairesinden alınır. Başvuru dilekçe ile şahsen yapılmalıdır ya da vergi borcu yoktur yazısını alacak çalışanın şirket yetkilisi tarafından yetkilendirildiğine dair imzalı dilekçesi olmalıdır. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler için vergi borcu...
 4. Mehmet

  Vergi Borcu Yoktur Yazısı Kimden İstenir?

  Vergi borcu yoktur yazısı genelde resmi işlemlerden önce vergi mükellefinden talep edilir. Onun dışında istenen kuruluşlar şunlardır: ticari kredi kullanmak isteyen işletmelerden kamu kurumları tarafından açılan ihalelere başvurmak isteyen kuruluşlardan vergi mükellefi olmayan kişilerden...
 5. Mehmet

  Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir?

  Vergi borcu yoktur yazısı, bağlı olunan vergi dairesindeki güncel borç durumunu gösteren resmi bir belgedir. Kısacası vergi borcu yoktur yazısı, resmi alış-satış ve borçlanma işlemleri için vergi borcu olmadığını kanıtlayan bir belgedir.
Üst