Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

türk borçlar kanunu

 1. Mehmet

  Türk Borçlar Kanunu Özellikleri

  Kanun; Genel hükümler ve özel borç ilişkileri olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Her kısım da kendi içinde bölümlere ayrılıyor. Toplamda 649 madde bulunuyor. Genel hükümler; Borç ilişkisinin hükümleri, kaynakları, borç ilişkilerinin sona ermesi, zaman aşımı, sona ermesi, borç ilişkilerinde taraf...
 2. Mehmet

  Türk Borçlar Kanunu Kurucusu Kimdir

  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Ticaret Bakanlıkları ortaklığınca hazırlanmıştır. Taslak olarak TBMM’ne gelmiş ve kabul edilmiştir. Yürütülmesi Bakanlar Kurulu tarafından yapılıyor.
 3. Mehmet

  Türk Borçlar Kanunu Yürürlüğe Girme Zamanı?

  Türk Borçlar Kanunu 11 Ocak 2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı resmi gazetede 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir.
 4. Mehmet

  Türk Borçlar Kanunu Nedir?

  Çalışma hayatındaki taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak düzenleyen, her iki tarafın da haklarını belirleyen/sınırlayan kanuna Türk Borçlar Kanunu deniyor. Kısaca alacaklı ve borçlunun birbirlerine olan sorumlulukları yasal düzenleme ve koruma altına alan kanundur. İlk Borçlar...
Üst