Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

türk borçlar kanunu özellikleri

  1. Mehmet

    Türk Borçlar Kanunu Özellikleri

    Kanun; Genel hükümler ve özel borç ilişkileri olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Her kısım da kendi içinde bölümlere ayrılıyor. Toplamda 649 madde bulunuyor. Genel hükümler; Borç ilişkisinin hükümleri, kaynakları, borç ilişkilerinin sona ermesi, zaman aşımı, sona ermesi, borç ilişkilerinde taraf...
Üst