Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

tasarrufta bulunulan kişinin mirasbırakanın ölümünde sağ olmaması

  1. Mehmet

    Tasarrufta Bulunulan Kişinin Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Olmaması

    Ölüme bağlı tasarrufların sona ermesi başlığı altında Medeni Kanunumuzun ele alacağımız hükümlerinden biri madde 580 diğeri ise madde 581’dir. Medeni Kanunumuzun 580. maddesi diyor ki: “Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.” Medeni Kanunumuzun...
Üst