Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

tanıkların katılması

  1. Mehmet

    Tanıkların Katılması

    Arkasından tanıkların katıldığı safhaya geliyoruz. Tanıkların katıldığı safhada da prensip itibariyle ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişi, ben bu vasiyetnameyi okudum ve son arzularıma uygun olduğunu beyan ediyorum, diyecek. Bunun arkasından tanıklar bu kez, bu beyanı duyduklarına dair bir...
  2. Mehmet

    Tanıkların Katılması

    Medeni Kanun m.534 diyor ki, vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra, mirasbırakan vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini, memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Şimdi biraz önce söylediğim üzere, tanıkların vazifesi geliyor. “Tanıklar bu beyanın kendi önlerinde...
Üst