Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

tanıkların katılması nasıl olur

  1. Mehmet

    Tanıkların Katılması

    Medeni Kanun m.534 diyor ki, vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra, mirasbırakan vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini, memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Şimdi biraz önce söylediğim üzere, tanıkların vazifesi geliyor. “Tanıklar bu beyanın kendi önlerinde...
Üst