Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmenin şeklinin tespiti

  1. Mehmet

    Sözleşmenin Şeklinin Tespiti

    Hukukumuzda sözleşme serbesti ilkesinin bir görünümü olarak şekil serbestisi ilkesi geçerlidir. Borçlar Kanunumuzun 11/I inci maddesinde ” akdin sıhhati kanunda sarahat olmadıkça hiçbir şekle tabi değildir ” denilmek suretiyle bu ilke açıkça belirtilmiştir. Ancak yine aynı hükümden bu ilkeye...
Üst