Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmenin kaideleri

  1. Mehmet

    Sözleşmenin kaideleri

    Bir sözleşmenin mevzu kanunun gösterdiği sınır dairesinde serbestçe tayin olabilir” demektedir. Fıkra 2 de bu sınırlara aykırılık halinde sözleşme hükümsüz sayılacaktır’’ demektedir. Kamu düzeni yani toplumun menfaatini koruma amacı güden hükümler amaçları itibariyle emredici hukuk kaidesi...
Üst