Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmenin içeriği

  1. Sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğü

    Sözleşme yapan kişiler yapmış oldukları sözleşmenin içeriğini de diledikleri gibi belirleyebilirler.
  2. Sözleşmenin içeriği Kanunu

    Sözleşme özgürlüğü MADDE 26- Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. II. Kesin hükümsüzlük MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak...
Üst