Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmenin hukuksal niteliği

  1. Mehmet

    Sözleşmenin Hukuksal Niteliğinin Ve Sonuçlarının Tespiti

    Taraflar, sözleşmenin ilgili hukuk dalını saptamak ve, eğer mevcutsa sözleşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren hukuki düzenlemeleri, yargı kararlarını bulmak ve genel olarak sözleşmenin hukuki çerçevesini belirlemeleri gerekir. Müteakiben de taraflar sözleşmeyi bütünüyle ele alıp bir...
Üst