Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmede malın sevki

  1. Mehmet

    Sözleşmede Malın Sevki

    Satılan, ifa zamanında akdi veya kanuni ifa yerinden başka bir yerde bulunuyorsa satıcının onu ifa yerine göndermesi asli bir borcudur. Fakat alıcı ifa yerinden başka bir yerde bulunabilir ve satıcı ile aralarındaki sarih veya zımni bir anlaşma yahut teamül gereğince satılan şeyi gönderme borcu...
Üst