Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmede kapsam

  1. Mehmet

    Sözleşmede Konu Ve Kapsam

    Satım sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin en önemlisidir. Ve bunda karşılıklı edimler arasında değiş tokuş ilişkisi bulunmaktadır. BK.182 ye göre ‘’Satım bir akittir ki onunla satıcı satılan malı alıcının ilzam ettiği semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti ona nakil...
Üst