Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmede i̇fa

 1. Mehmet

  Sözleşmede İFA ETMEMENİN SONUCU

  Borçlunun kusuru ile ifanın imkansız hale gelmesi üzerine, alacaklı ancak bir zarara uğramış ise, bu zararın tazminini isteyebilir. Buradaki zarar: borca aykırı davranışın etkisine maruz kalan(alacaklıya ait) malvarlığının sahip olduğu değerle, bu malvarlığının borca aykırılık meydana gelmeseydi...
 2. Mehmet

  Sözleşmede İFA YERİ

  Sözleşmede ifanın nerede yapılacağı açıkça belirlenmelidir. Eğer bu konuda bir açıklık varsa Borçlar kanunun genel hükümleri uygulanır.Ör: para borçları götürülecek borçlardır. Alacaklının ikametgahında ödenir. Borç bir parça borcu ise, yani alacaklıya bir şeyin teslimi gerekiyorsa ifa malın...
 3. Mehmet

  Sözleşmede İFANIN ZAMAN

  Borcun ne zaman ödeneceği sözleşmede belirlenmelidir. Tarafların, ifayı belli bir zamanda veya belli bir süre içinde yapılmasını tayin etmelerine vade tayini denir. Akitte borçluya ifa için belli bir süre tayin edilmiş ise, vade bu sürenin son gününden ibarettir. Vadesinde ödenmeyen bir borcu...
Üst