Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmede i̇fa

  1. Sözleşmede İFA ETMEMENİN SONUCU

    Borçlunun kusuru ile ifanın imkansız hale gelmesi üzerine, alacaklı ancak bir zarara uğramış ise, bu zararın tazminini isteyebilir. Buradaki zarar: borca aykırı davranışın etkisine maruz kalan(alacaklıya ait) malvarlığının sahip olduğu değerle, bu malvarlığının borca aykırılık meydana gelmeseydi...
  2. Sözleşmede İFA YERİ

    Sözleşmede ifanın nerede yapılacağı açıkça belirlenmelidir. Eğer bu konuda bir açıklık varsa Borçlar kanunun genel hükümleri uygulanır.Ör: para borçları götürülecek borçlardır. Alacaklının ikametgahında ödenir. Borç bir parça borcu ise, yani alacaklıya bir şeyin teslimi gerekiyorsa ifa malın...
  3. Sözleşmede İFANIN ZAMAN

    Borcun ne zaman ödeneceği sözleşmede belirlenmelidir. Tarafların, ifayı belli bir zamanda veya belli bir süre içinde yapılmasını tayin etmelerine vade tayini denir. Akitte borçluya ifa için belli bir süre tayin edilmiş ise, vade bu sürenin son gününden ibarettir. Vadesinde ödenmeyen bir borcu...
Üst