Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşmede hasar

  1. Mehmet

    Sözleşmede HASARIN GEÇMESİ

    11 nisan 1980 tarihli milletlerarası emtia satışları hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi(Viyana), hasarın geçişi ile farklı esaslar belirlemiştir. Bunlar: 1.Hasarın alıcıya geçmesinden sonra meydana gelen ziya ya da bozulma, onu(alıcıyı), bu olaylar satıcının fiilinden ileri gelmiş...
  2. Mehmet

    Sözleşmede Hasar

    Sözleşmenin yapılmasından satım konusu malın teslimine kadar geçen sürede, satıcının elinde olmayan nedenlerle malın ya tümü ile yok olması yada değerini azaltacak derecede kötüleşmesi ve zarara uğraması ve bu nedenle de satım konusu malın alıcıya teslim edilmesinin olanaksız hale gelmesi ya da...
Üst