Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşme yöneti̇mi̇n amaci

  1. Mehmet

    SÖZLEŞME YÖNETİMİN AMACI

    Sözleşme yönetiminin temel amacı, kabul edilmiş politika ve stratejiler çerçevesinde, sözleşmede belirlenen süreyi aşmaksızın ve anlaşmazlığa düşmeksizin, sözleşmenin hedefe ulaşmasını etkin bir şekilde sağlamaktır. Sözleşme yönetimi – proje yönetimi ilişkisi incelendiğinde bu sürecin proje...
Üst