Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

sözleşme değerlendirme

  1. Mehmet

    Değerlendirme

    Değerlendirme süreci, proje yönetimi sürecinde mevcut kaynakların en etkin kullanımını sağlamak amacı ile yüklenici ve altyüklenici performansının; maliyet, iş programı ve kalite açısından kontrol edildiği süreçtir. Bu sebepledir ki performans raporlama sözleşme yönetiminin en önemli sürecidir...
Üst