Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

şerh

  1. Mehmet

    Tapuya Şerh Edilmiş Kişisel Hakkın Terkini

    Tapuya Şerh Edilmiş bir kişisel hak ile ilgili Tapu Kanununun 26. maddesinde “Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmez ise iş bu şerh tapu müdürü veya memuru tarafından re’sen terkin olunur” hükmüne yer verilmiştir. Fakat bu düzenleme tapu...
Üst