Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

şerh haciz

  1. Mehmet

    Şerh Haciz Geçici Tescil

    Geçici tescil, tapu siciline tescil edilmek istenen hakkın henüz ispatlanmamış olması yahut tasarruf yetkisini belirleyen belgelerin eksik olması sebebiyle geçici olarak tescil edilecek olması durumunun şerh olarak belirtilmesidir. Bu şerhin amacı, şerh sahibinin iddia ettiği hak ispatlanıncaya...
  2. Mehmet

    Şerh Haciz Kişisel Haklar

    Tapu uygulamasında sık karşılaşılan kişisel haklar şu şekilde sıralanabilir: a. Satış vaadi, hak sahibine ilerideki bir tarihte önceden belirlenen koşullar çerçevesinde gayrimenkulü satın alma hakkı verir. b. Önalım hakkı, hak sahibine gayrimenkulün satılması halinde aynı şartlarla ve...
Üst