Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

resmi yazılı şekil

  1. Mehmet

    Resmi yazılı şekil

    Bazı hukuki muameleler resmi makamlar önünde ve resmi bir memurun katkısı ile yapılır. Bu tip hukuki muamelelere uygulanan şekle resmi şekil denir. Adi yazılı şekil özel kimseler tarafından gerçekleştirilirken, resmi yazılı şekil resmi memurla birlikte gerçekleşiriler. -Noter -Tapu sicil müdürü...
Üst