Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

resmi vasiyetname

  1. Mehmet

    İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname

    Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla, resmi memur tarafından düzenlenir. Bir defa bize iki tanık gerekir. Bir de bir resmi memur lazım. Kim bu resmi memur? Medeni Kanun sayıyor ikinci fıkrasında, diyor ki: Resmi memur; sulh hâkimi olabilir, noter olabilir veya kanunla kendisine bu yetki...
  2. Mehmet

    Resmi Vasiyetname

    Resmi vasiyetname iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Belki üçüncü (karma) bir şekilden bahsetmek de mümkün ama yine o da son derece nadiren söz konusu olabiliyor
Üst