Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

paylı mülkiyetin sona ermesi

  1. Mehmet

    Paylı mülkiyetin sona ermesi

    Paylı mülkiyetin sona ermesi TMK md 698’de düzenlenmiştir. Hükme göre ‘’Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.’’ Paylaşma istemi...
Üst