Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

ortaklığın giderilmesi

 1. Mehmet

  Ortaklığın giderilmesi davasında giderler nasıl paylaştırılır?

  Ortaklığın giderilmesi davası ferdi mülkiyete geçmek isteyen davacının ve bu davacıyla birlikte diğer bütün paydaşların hakkını koruyan bir dava türüdür. Yani ortaklığın giderilmesi davasının bir kazananı veya kaybedeni bulunmamakta, tüm paydaşlar eşit sonuçlara katlanmaktadırlar. Dolayısıyla...
 2. Mehmet

  Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

  Taşınmazın satış yoluyla paraya çevrilerek ortaklar arasında payları oranında paylaştırılması talep edilmesi ve bu talebin kabulü halinde satış prosedürünü mahkeme gerçekleştirmez. Burada artık satış müdürlüğü ve icra dairelerinin görevi başlayacaktır. Satışta izlenecek hukuki prosedür açık...
 3. Mehmet

  Ortaklığın Giderilmesi Davasında Feragat

  Davadan feragat, davacının mahkemeye dilekçesi ile yöneltmiş olduğu talebinden vazgeçmesi ve davanın sona erdirilmesini istemesini ifade eder. Ortaklığın giderilmesi davası devam ederken davacı davadan feragat ederse, dava devam eder. Ortaklığın giderilmesi davasında feragat işleminin geçerli...
 4. Mehmet

  Ortaklığın Giderilmesi İstenilemeyecek Durumlar

  Paylaşma talebi hakkının kullanılamayacağı durumlar vardır. Mesela kat mülkiyetine bağlı ortak kullanım alanları. Kat mülkiyeti kanununa göre ortak sayılan yerler için dava açılamaz. Yani bazı durumlarda izalei şuyu talepli dava açılamaz. Bu ve benzeri istisnalar TMK m. 698 hükmünde şu şekilde...
 5. Mehmet

  Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

  Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasında yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Örneğin, taşınmaz mal Bakırköy’de bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.
Üst