Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

önmirasçının yükümlülüğü

  1. Mehmet

    Önmirasçının Yükümlülüğü

    Önmirasçı A nasıl davranacak? Yani bir tam hak sahibi olarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilecek midir yoksa onun tasarruf yetkisi sınırlı mıdır? Sonuç itibariyle önmirasçı mirası artmirasçıya nakletmekle yükümlüdür. Önmirasçı, mirasbırakanın ölümünde ona mirasçı olur çünkü Medeni Kanunumuz...
Üst