Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

ölüme bağlı tasarruflar

 1. Mehmet

  Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

  Şimdi artık maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflara geçeceğiz. Dersimizin başından itibaren hep mirasçı atanmasından ve belirli mal vasiyetlerinden söz ediyoruz. Özellikle bu iki hukuki müesseseye zaman ayırmamız gerekiyor. Önce mirasçı atanmasıyla başlayalım, Medeni Kanunumuzun sistematiğinden...
 2. Mehmet

  Ölüme Bağlı Tasarrufların Kendiliğinden Sona Ermesine Neden Olan Haller

  Kendiliğinden sona ermeyle ilgili olarak aslında dersin akışında başka bilgiler de verdik. Dedik ki, bu kendiliğinden sona erme sadece mirasbırakandan önce ölme hâlinde karşımıza çıkmaz. Örneğin boşanma hâlinde eşler birbirlerine - Medeni Kanundaki tabiriyle - o sıfatla mirasçı olamazlar...
 3. Mehmet

  Ölüme Bağlı Tasarrufların Kendiliğinden Sona Erdiği Haller

  Son iki derste miras sözleşmesinin sona ermesine neden olan birçok sebep saydık. Şu anda bu sebeplerin yanı sıra ölüme bağlı tasarrufların dolayısıyla da miras sözleşmelerinin kendiliğinden sona ermesine neden olan halleri inceliyoruz. Bunlardan biri miras sözleşmesi ile mirasçı atanan veya...
 4. Mehmet

  Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

  Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflara baktığımızda da neyi konuşmuştuk? Ya vasiyetname ya da miras sözleşmesi söz konusudur. Vasiyetname söz konusu ise hangi tipte vasiyetnameyle karşı karşıya kalabiliyoruz? 1) Resmi vasiyetnameyle, 2) El yazılı vasiyetnameyle, 3) Sözlü vasiyetnameyle, yani...
 5. Mehmet

  Ölüme Bağlı Tasarruflar

  Hemen birtakım teknik terimleri sizlerle paylaşmamız lazım o da şu; ölüme bağlı tasarruf deyince neyi algılamalıyız? Acaba kanun koyucu bizim size daha birinci sınıftan itibaren öğretmeye çalıştığımız tasarrufi işlemden mi söz ediyor? Tasarrufi işlem ne idi? Hatırlayacağınız üzere, bir hakka...
Üst