Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

müvekkilin ölümü

  1. Mehmet

    Vekil veya Müvekkilin Ölümü

    Bir başka husus; yine miras yoluyla intikali mümkün olan borçlar, haklar, alacaklar noktasından meseleye yaklaştığımızı görüyorsunuz. 513. maddesi vekâlete ilişkin bir hüküm Borçlar Kanunumuzun. Kenar başlık yine ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas kenar başlığını taşıyor. 513. madde diyor ki...
Üst