Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

müteselsil sorumluluk

  1. Mehmet

    Müteselsil Sorumluluk

    Peki birden fazla mirasçı kaldıysa? Mirasçılar mirasbırakanın borçlarından miras payları oranında mı yoksa müteselsilen mi sorumludurlar? Mirasçılar mirasbırakanın borçlarından müteselsil olarak sorumludurlar. Yani alacaklı içlerinden herhangi birinden, içlerinden bir kısmından, tamamından...
Üst