Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

mirasın artmirasçıya geçişi

  1. Mehmet

    Mirasın Artmirasçıya Geçişi

    Artmirasçı ne zaman mirasçı olacak, yani mirasa ne zaman sahip olacak? Medeni Kanunumuzun “Artmirasçıya geçiş” kenar başlığını taşıyan 522. maddesinin 1. fıkrası diyor ki: “Tasarrufta geçiş anı belirtilmemişse miras, önmirasçının ölümüyle artmirasçıya geçer.” Bu fevkalade ikameli mirasçı...
Üst