Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

mirasçı atama nedir

  1. Mehmet

    Mirasçı Atama

    Önce mirasçı atama olgusuna beraberce bir bakalım, Bu da Medeni Kanunumuzun 516. maddesinde düzenlenmiş: “Mirasbırakan, mirasının tamamı veya belirli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir. Bir kişinin, mirasın tamamını veya belirli bir oranını almasını içeren her tasarruf...
Üst