Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

miras sözleşmesi

 1. Mehmet

  Murisin Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Sonraki Ölüme Bağlı Tasarrufları

  Murisin miras sözleşmesiyle bağdaşmayan sonraki ölüme bağlı tasarruflarını konuşuyoruz. Örneğin Bay M, bir miras sözleşmesi yaptı ve Bay A’ya muayyen mal vasiyetinde bulundu. Bir taşınmazının mülkiyetini ona vasiyet etti. Bir başka örnekte, Bay M yine miras sözleşmesiyle Bay A’yı terekesinin...
 2. Mehmet

  Miras Sözleşmesinin Sözleşme İle Sona Ermesi

  Gelelim miras sözleşmelerinin sona ermesine. Miras sözleşmelerinin sona ermesi bahsinde özellikle 546 ve devamındaki düzenlemelere bakacağız. Medeni Kanun madde 546 fıkra 1 diyor ki: “Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir.” Zaten bu bir karşılıklı...
 3. Mehmet

  Miras Sözleşmesinin Saklanması

  Resmi vasiyetnamenin saklanması gerekir. Zira “Vasiyetnamenin saklanması” kenar başlığını taşıyan 537. maddeye göre: “Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.” Tabi, bu ayrıca Noterlik Kanunundan da kaynaklanıyor. Noterlik Kanununa göre de resmi...
 4. Mehmet

  Miras Sözleşmesinin Mirasbırakan Tarafından İptal Edilebilirliği

  Bu noktada belki bir şeyi hatırlatmakta fayda var, o da şu: Örneğin, kişi miras sözleşmesini yaptığında ayırt etme gücünden yoksundu, sonra sağlığında ayırt etme gücünü kazandı. Acaba sağlığında söz konusu ölüme bağlı tasarrufu hükümsüz hale getirmek isteyebilir mi? Onun ölümünden sonra...
 5. Mehmet

  Miras Sözleşmesinin İptal Edilebilirliği

  Peki, ölüme bağlı tasarrufta bulunan taraf yani tam ehliyetli olması gereken taraf, tam ehliyetli değilse söz konusu miras sözleşmesi kendiliğinden kesin hükümsüz müdür yoksa iptal edilebilirlikle sakat mıdır? Artık biliyoruz ki, sağlar arası hukuki işlemlerde temel prensibimiz; ehliyet...
Üst