Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

miras i̇şlemleri vasiyet borcunda zamanaşımı

  1. Mehmet

    Miras İşlemleri Vasiyet Borcunda Zamanaşımı

    Kanun koyucu zamanaşımı bakımından da Borçlar Kanunumuzda düzenlenen 10 yıllık genel zamanaşımı süresine paralel bir düzenleme getirmektedir. Medeni Kanunumuzun “Zamanaşımı” kenar başlığını taşıyan 602. maddesi diyor ki: “Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin...
Üst