Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

miras i̇şlemleri vasiyet alacaklısının vefatı

  1. Mehmet

    Miras İşlemleri Vasiyet Alacaklısının Vefatı

    Vasiyet alacaklısının vefatı halinde acaba ne oluyor? Bu da Medeni Kanunumuzun 581. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Diyor ki 581. maddenin 2. fıkrası: “Vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet...
Üst