Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

miras i̇şlemleri tedarik vasiyeti

  1. Mehmet

    Miras İşlemleri Tedarik Vasiyeti

    Fakat doktrin şunu tartışıyor: Acaba mirasbırakan bir tedarik vasiyetinde bulunabilir mi? Yani her ne kadar terekede yer almasa da o mal mutlaka satın alınarak Bay Ü’ye verilsin diyebilir mi, bu mümkün müdür? Mümkündür! Fakat bizim, bunun aksini tasarruftan anlamamız gerekir. Yani, Bay Ü’ye bir...
Üst