Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

miras hakkı

  1. Mehmet

    Eşin Tek Başına Miras Hakkına Sahip Olduğu Haller

    Birinci ve ikinci zümrede hiç mirasçı yoksa, üçüncü zümrede de zümre başları ve onların çocukları hayatta değilseler, eş tek başına mirasçı olacaktır (MK m. 499). Yani, üçüncü derecede eş sadece büyükana ve büyükbaba ve amca, dayı, hala, teyzeleri ile birlikte mirasçı olabilir. Eğer bunlardan...
Üst