Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

memurun i̇şlevi nedir

  1. Mehmet

    Memurun İşlevi

    Medeni Kanunumuzun 533. ve 534. maddelerinde şunu görüyoruz: Okuma yazma bilen kişi önce resmi memura, uygulamada notere kendi son arzularını bildiriyor. Bunu sözlü veya yazılı olarak bildirebiliyor. Arkasından noter söz konusu son arzuları yazılı hale getiriyor. Gerçekten de noter, re’sen...
Üst