Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

manevi tazminat

  1. Mehmet

    Manevi Tazminat Alacağına İlişkin Özel Durum

    Bir de birinci sınıftan hatırlayacaksınız. Manevi tazminat alacakları var. Manevi tazminat alacakları acaba miras yoluyla intikali mümkün alacak hakları mıdır? Yoksa onlar da mirasbırakanın ölümüyle beraber sona mı ermektedirler? Medeni Kanunumuzun 25. maddesinde 4. fıkrası bize bu konuda yanıtı...
Üst