Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar

  1. Mehmet

    Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

    Şimdi artık maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflara geçeceğiz. Dersimizin başından itibaren hep mirasçı atanmasından ve belirli mal vasiyetlerinden söz ediyoruz. Özellikle bu iki hukuki müesseseye zaman ayırmamız gerekiyor. Önce mirasçı atanmasıyla başlayalım, Medeni Kanunumuzun sistematiğinden...
  2. Mehmet

    Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar

    Şimdi ölüme bağlı tasarruf deyince bütün kitaplarda şöyle bir ayrıma rastlarsınız: Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar. Yani aslında kitaplar diyorlar ki, bir kişi ölüme bağlı tasarrufta bulunacak. Bunu hangi şekilde yapabilir? Yapacağı ölüme bağlı...
Üst