Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

kombine sözleşmeler

  1. Mehmet

    Kombine sözleşmeler

    Taraflardan birisi çeşitli tiplere özgü birden fazla edimde bulunma, diğeri ise tek bir edimi yerine getirme, çoğunlukla bir miktar para ödeme borcu altına girer. Örneğin otelcilik sözleşmesi, pansiyon sözleşmesi gibi.
Üst