Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

kişisel sorumluluk

  1. Mehmet

    Kişisel Sorumluluk

    Şu an itibariyle üzerinde durmak istediğim husus mirasbırakanın borçlarından kişisel sorumluluk olgusudur. Kanun koyucu diyor ki: Mirasbırakanın borçları, onun ölümüyle beraber mirasçılarına intikal etti. Kanuni mirasçılarına, varsa atanmış mirasçılarına değil mi? Atanmış mirasçılar da...
Üst