Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇zale-i şuyu

 1. Mehmet

  İzale-i Şuyu davasında paydaşlar aralarından birini temsilci olarak seçebilir mi

  TMK m.698/1 gereği hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça Paydaşlardan her biri malın paylaştırılmasını isteyebilir. Bir veya birden fazla paydaş ya da ortak bu davayı açabilir. Birden fazla...
 2. Mehmet

  Dava sonucu yapılacak satışta paydaşların öncelikli alım hakkı var mıdır?

  Ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlarda yalnızca hissedarlar arasında bir arttırma yapılması ihtimali Medeni Kanun 699. Madde gereği yalnızca tüm paydaşların rızası ile mümkündür. Ortaklığın giderilmesi davaları anlaşmazlık üzerine açılması sebebiyle tarafların bu anlamda da anlaşması...
 3. Mehmet

  Ortakların Duruşmaya Gelmemesi

  Ortaklığın giderilmesi davasında maliklere davetiye çıkartılır. Ortaklığın giderilmesi davasının görülebilmesi için diğer maliklerin duruşmaya gelmesi şart değildir. Ancak kendilerine bir tebligat gönderilerek davanın bildirilmesi, cevap dilekçesi için süre tanınmış olması şarttır. Davaya...
 4. Mehmet

  İzale-i Şuyu Davasının Şartları

  İzalei şuyu davası; taksim davası yahut ortaklığın giderilmesi davası olarak bilinir. Burada çok özellikli şartlar aranmaz. Türk Medeni Kanunu hükümlerinin genel yaklaşımı, kimsenin ortak mülkiyete zorlanamayacağı, ortaklığın devamına katlanmak zorunda olmadığı yönündedir. Bu nedenle...
 5. Mehmet

  İzale-i Şuyu Elbirliği Mülkiyeti

  Elbirliği mülkiyeti ise daha özel bir mülkiyet şeklidir. Burada birden çok kişi herhangi bir pay söz konusu olmaksızın malın her noktasında mülkiyet hakkı sahibidir. Maliklerden biri olmak kişiye bağlıdır. Mala bağlı değildir. Ortaklığın devri mümkün değildir. Paylı mülkiyette ise payın devri...
 6. Mehmet

  İzale-i Şuyu Paylı Mülkiyet Nedir ?

  Paylı mülkiyette bir mal üzerinde herkes belirli bir paya göre maliktirler. Örneğin iki kişi bir arazi üzerinde ¼ – ¾ oranlarında sahiplerse burada paylı mülkiyet söz konusudur. Ancak bu oranlar arazi üzerinde şu kısım bu kısım şeklinde ayrılmaz. Malın tamamı üzerinde ¼ – ¾ oranlarında hak...
 7. Mehmet

  Satış Suretiyle İzale-i Şuyu

  Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar...
 8. Mehmet

  Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu

  İzale-i şüyu davasının tarafları malı nasıl bölüştüreceklerine anlaşarak dava sırasında bu antlaşmayı hakime bildirebilirler. Hakim bu antlaşma doğrultusunda ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Taraflar malın paylaşılması konusunda anlaşmazlarsa maldaki ortaklığın ya satış suretiyle ya da...
 9. Mehmet

  İzale-i Şuyu Davası Nedir?

  İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası, çok taraflı ve davanın tüm tarafları için benzer...
Üst