Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇zale-i şuyu davası

 1. Mehmet

  İzale-i Şuyu davasında paydaşlar aralarından birini temsilci olarak seçebilir mi

  TMK m.698/1 gereği hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça Paydaşlardan her biri malın paylaştırılmasını isteyebilir. Bir veya birden fazla paydaş ya da ortak bu davayı açabilir. Birden fazla...
 2. Mehmet

  İzale-i Şuyu Davasının Şartları

  İzalei şuyu davası; taksim davası yahut ortaklığın giderilmesi davası olarak bilinir. Burada çok özellikli şartlar aranmaz. Türk Medeni Kanunu hükümlerinin genel yaklaşımı, kimsenin ortak mülkiyete zorlanamayacağı, ortaklığın devamına katlanmak zorunda olmadığı yönündedir. Bu nedenle...
 3. Mehmet

  İzale-i Şuyu Davası Nedir?

  İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası, çok taraflı ve davanın tüm tarafları için benzer...
Üst