Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek takip talebi

  1. Mehmet

    İpotek Takip Talebi

    Taşınmaz ipotek alacaklısı, yetkili veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir. Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır...
Üst