Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek satış süresi

  1. Mehmet

    İpotek Satış Süresi

    Alacaklı, taşınmaz rehninin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmezse takip düşer.
Üst