Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek satış durumunda i̇halenin feshi

  1. Mehmet

    İpotek Satış Durumunda İhalenin Feshi

    Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının sorumlu olduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey (açık...
Üst