Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇potek satış durumunda i̇halenin feshi davası

  1. Mehmet

    İpotek Satış Durumunda İhalenin Feshi Davası

    İhalenin feshini, yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı...
Üst